Услуги

Гражданство чрез инвестиции - Малтийска програма за индивидуални инвеститори 

Програмата за индивидуални инвеститори (IIP), въведена в Малта през 2013 г., дава възможност за предоставяне на статут на гражданство, с помощта на сертификат за натурализация, на онези лица, които са допринесли за икономическото и социалното развитие на Малта. Предоставянето на гражданство на тези кандидати и свързаните с тях лица се основава на такъв принос, но винаги е предмет на много строг дю дилиджънс процес по проверка, включващ, но не ограничаващ се до щателни проверки на отделните кандидати.


Минимални критерии

За да бъде одобрен за гражданство, основният кандидат трябва да отговаря на следните критерии:

 • да бъде на възраст най-малко 18 години;
 • да предостави доказателство, че е бил жител на Малта за период от дванадесет месеца, предхождащи издаването на сертификат за натурализация; и
 • да отговаря на определени инвестиционни изисквания.


Инвестиционни изисквания

 • Придобиване или вземане под наем на недвижим имот:

Основният кандидат трябва да представи доказателства, че недвижим имот, разположен в Малта е бил или придобит, или взет под наем.


Минималната стойност за придобиване на имот, който трябва да бъде задържан за период от най-малко 5 години, е  € 350 000, а минималната годишна рента за вземане на имот под наем е  € 16 000 с минимален наемен период от 5 години.


Важно е да се отбележи, че недвижимият имот, не може да бъде преотстъпван на други лица.


 • Принос към социалния фонд и фонда за национално развитие

Основният кандидат трябва направи дарение в полза на Малта не по-малко от € 650 000 , а € 10 000 от тази сума се плаща при подаване на молбата за гражданство и не могат да бъдат възстановени. Целта на такъв тип принос е да се финансират проекти, свързани с образованието, общественото здраве и създаването на работни места, наред с други.


Вноските, необходими за издръжка на свързаните с основния кандидат лица са както следва: съпрузи и деца на възраст под 18 години: €25 000 за всяко лице; неженени деца на възраст между  18 и 26 години и зависими родители на възраст над 55  години: €50 000 за всеки.


 • Инвестиция в акции, облигации или дългови разписки

Periodically Identity Malta е малтийската правителствена агенция, администрираща програмата. Тя ще публикува в Държаввия вестник списък с акции, облигации, дългови разписки, инструменти със специално предназначение и други инвестиции. Основният кандидат трябва да вложи пари в която и да е от тези инвестиции. Минималната стойност на инвестицията е € 150 000. Такива инвестиции трябва да бъдат държани за период от минимум 5 години.Дю дилиджънс документация

Заявленията трябва да бъдат подадени до Identity Малта заедно със следните придружаващи документи за идентифициране и проверка:

 • Свидетелства за поведение от полицията;
 • Здравна застраховка със световно покритие, заедно с удостоверение от реномирана здравна система, посочващо, че основният кандидат и неговите близки, не страдат от някоя заразна болест и че са в добро здраве;
 • Доказателство, че основният кандидат и неговите близки са подходящи и благонадеждни;
 • Ангажимент да направи изискуемото дарение, когато е призован от Identity Malta;
 • Ангажимент да закупи или наеме недвижима собственост в Малта;
 • Ангажимент да направи останалите инвестиции, както се изисква от наредбите;
 • Клетвена декларация за всеки близък на кандидата, който е над 18-годишна възраст;
 • Доказателство, че основният кандидат е бил жител на Малта, за период от 12 месеца, предхождащи натурализацията.


Всички документи трябва да бъдат подадени на английски език.


Всички кандидати на възраст 18 и повече години са длъжни да присъстват лично в Малта, за да дадат клетва за вярност.


Допълнителни такси

Такси за дю дилиджънс (не подлежат на връщане)

€7,500 за основния кандидат

€5,000 за съпруг

€3,000 за всяко дете на възраст между 13-18 години

€5,000 за всяко зависимо и неженено дете на възраст между 18-26 години и за всеки зависим родител на възраст над 55 години


Паспортни такси (възстановяват се, ако не се кандидатства за паспорт)

€500 на човек


Банкови такси (не подлежат на връщане)

€200 за всяка заявка за гражданство

Процесът по кандидатстване за IIP се извършва чрез концесионер, акредитирани лица или одобрени агенти.


Процес по кандидатстване

След подаването на заявление до Identity Малта, се извършват необходимите дю дилиджънс проверки, за да се установи, че заявлението е надлежно попълнено и подписано от всички кандидати, цялата необходима документация е осигурена и да се потвърди повторно, че кандидатът е годен въз основа на множество извършени независими дю дилиджънс проверки. Този процес отнема до 90 работни дни.


След като уречената проверка приключи, държавните органи ще информират в писмена форма в рамките на период от 30 дни, представител на заявителя , че заявлението е било одобрено по принцип, отказано или забавено.


Ако властите сметнат кандидатурата за задоволителна, съгласно предвидените насоки, тогава се издава писмо за Принципно одобрение, при което основния кандидат бива уведомен, че той/тя разполага с 4-месечен период, през който да предостави всяка липсваща документация. Това късно подаване на документи би били одобрено от Identity Малта на по-ранен етап от кандидатстването. Тази изискуема документация може да се състои от здравна застраховка със световно покритие и договор за покупка или наем на недвижим имот.


След издаването на писмо за Принципно одобрение, Кандидатът бива приканен да внесе оставащия си паричен принос без вече платените 10 000 €, които не подлежат на връщане.. Такава покана ще бъде отправена към основния кандидат в рамките на 5 дни след получаване на Писмото за одобрение и сумата трябва да бъде внесена в рамките на 20 дни след получаването на тази инструкция. Когато властите са убедени, че всичко е в ред, те ще се свържат с министъра и ще го информират за състоянието на нещата в конкретния случай, инструктирайки го да издаде сертификат за натурализация. Последният ще бъде издаден само ако има неопровержимо доказателство, че кандидатът е бил жител на Малта за период от 12 месеца, предшестващи деня на издаване на сертификата за натурализация.


Последната стъпка към това основния кандидат да стане малтийски гражданин, с всички свои намерения и цели, е да даде клетва за вярност.


Целият процес отнема между 6-24 месеца, ако Identity Малта е убеден, че всички условия са надлежно изпълнени от основния кандидат и всеки от близките му.


В момента програмата е ограничена до 1800 основни кандидати.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence