Юрисдикции

Свързани Услуги

Лицензи за Отдалечени Хазартни Игри

Въведение

Комисията по хазарта на Обединеното кралство (UKGC) е създадена съгласно Закона за хазарта от 2005 г. за регулиране на хазартната дейност във Великобритания. Онлайн залаганията във Великобритания се регулират от Закона за хазарта от 2005 г..  От 1 ноември 2014 г. в допълнение към изпълнението на Закона за хазарта (лицензирането и рекламата) от 2014 г. , ако една компания организира хазартна дейност дистанционно във Великобритания и каквато и да е част от нейното оборудване е базирано във Великобритания, или пък тя рекламира хазарта пред потребителите във Великобритания , същата трябва да кандидатства за лиценз за дистанционни игрални операции към UKGC.

 

Законът за хазарта от 2005 г. прави разлика между игри, залагания и участието в лотария и в някои аспекти продължава да регулира всички тях по различен начин. Законът за хазарта от 2005 г. осигурява структура за регулиране на онлайн хазарта, който е определен като хазарт, в който хората участват, използвайки "отдалечена комуникация". 

 

Лицензионният режим в Обединеното Кралство включва лиценз за хазартен софтуер (който може също така да изисква лиценз за експлоатация) и оперативен лиценз. Отдалечените оперативни лицензи за всеки вид хазартна дейност включват: 

  • Залагане
  • Бинго
  • Казино игри
  • Игрални машини
  • Софтуер за залагане

 

При условие че операторът има подходящата корпоративна структура, същият няма да се изисква да кандидатства за лицензи за различните операции, които той предлага.

 

След въвеждането на Закона за хазарта (лицензирането и рекламата) от 2014 г., операторите, предоставящи съоръжения за хазартни игри на британските клиенти, които в момента правят това в съответствие с тяхната EEA юрисдикция, юрисдикцията на Белия Списък, или друг тип разрешение, ще бъде обект на лицензионен режим на Закона за хазарта за първи път. Съгласно преходните разпоредби, тези оператори, които правят "авансови приложения" за подходящи лицензи на Комисията за хазарта, ще получат "удължен лиценз".

 

Лични лицензи се изискват от тези, които изпълняват определена управленска или оперативна функция, както и от акционери, притежаващи 10% или по-голям дял в дружеството-кандидат за издаване на лиценз.

 

Режимът за налагане на игрален данък във Великобритания се основава на подход от вида "място на консумация" . Това означава, че лицето, което прави залога, го прави от място в Обединеното кралство, където се намират необходимите съоръжения осъществяването му и той е направен с помощта на тези съоръжения. Също така, лицето, което прави залога по принцип е жител на Обединеното Кралство и залогът не е изключен. Лице от Обединеното Кралство е определено като "физическо лице, което обикновено живее в Обединеното Кралство или юридическо лице, което законово е учредено в Обединеното Кралство". 

 

Данъкът върху игрите във Великобритания се равнява на 15% от брутните постъпления от хазарт, което е разликата между сумата на получените за участие в играта залози, минус печалбите, които са били изплатени на играчите. Освен това, дистанционното залагане се облага с 15% данък върху брутната печалба, която е равна на залозите минус печалбите.

Intention to raise the rate of Remote Gaming Duty (RGD) to 21% from 1 October 2019 is being announced at Budget 2018 to give remote gaming operators sufficient advance notice of the increase.

In order to be able to obtain a remote gambling licence in the UK, one needs to undertake a licensing process through the UK Gambling Commission and provide due diligence information and documentation in line with the Anti Money Laundering and Financing of Terrorism legislation. Documentation includes proof of identity as well as other supporting documents relating to the business structure and set up.

 

Key Points

 

·         Key Equipment - it must be located in jurisdiction where gambling is permitted and local DPA laws must allow data to be transferred to UK GC

 

·         UK contact person & correspondence address must be in place

 

·         Company can be in EU

 

·         Financial statements to confirm good standing and liquidity of UBO for the past 5 years.

 

·         (PML) - 5 employees that will apply for the Personal Management Licenses in charge for:

 

1.      Overall Strategy 2. Finances 3. Marketing 4. Regulatory Compliance 5. IT

 

(these employees/UBO must be approved by the Gambling Commission and must be familiar with the UK regulations).

 

·         Gaming tax report to be submitted quarterly.

 

·         Regulatory Return Report to be submitted quarterly to the UK GC.

 

Fees – UK Gambling Commission

Application and annual fees depend on the type of operating licence required. Application fees are payable upon submission of application, whilst annual fees are due 30 days after the licence is issued, and every year thereinafter.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence