Юрисдикции

Свързани Услуги

Лицензи за Отдалечени Хазартни Игри

Въведение

През март 2012 г. българският парламент прие нов Закон за хазарта, който влезе в сила на 30 юни 2012 г. и замени Закона за хазарта от 1999 г. Новият закон въвежда значителни промени в сравнение с правния режим по отменения Закон за хазарта от 1999 г. Новият Закон за хазарта запазва основните принципи на регулаторния режим за хазартни дейности, които са били прилагани и по-рано в България, а именно, регулирането на изчерпателен списък от разрешени хазартни игри, които могат да бъдат организирани от държавни или частни субекти под лиценз за хазартни игри.

 

Типове игри

Законът за хазарта постановява, че само видовете хазартни игри, изчерпателно изброени в него, могат да бъдат организирани на територията на България. Такива игри включват:

 • Лотарийни игри (включително традиционна лотария, цифрови лотарийни игри, тото, лото, бинго, кено и техните вариации);
 • Спортни залагания (включително залагания на състезания с коне и кучета );
 • Залагане на други случайни събития;
 • Залагания, свързани с познаване на факти (игри за умения);
 • Казино игри (включително рулетка, покер и други игри с карти).


Регулаторен орган

Основният надзорен и регулаторен орган е Държавната комисия за хазарта, която има правомощия да осъществява контрол върху дейностите, свързани с организиране и предлагане на онлайн и физически базирани игри, както и, дейността на производители, вносители, дистрибутори и фирми за поддръжка на игрални съоръжения. 

 

Законът за хазарта съдържа общи изисквания, приложими за всички хазартни игри, като например, правила за всяка игра, изисквания игрално оборудване, валути на изплащаните печалби и максимални печалби, платими на ден.

 

Правни изисквания

Лицензи за хазартна дейност могат да бъдат издавани на български фирми или компании, регистрирани в друга държава-членка на ЕС.

 

За целите на поставянето на залози и изплащането на печалби, трябва да бъде открита банкова сметка в банка, лицензирана в Република България или на територията на друга държава-членка на ЕС, или на Конфедерация Швейцария. Няма правно изискване, при което парите на фирмата и парите на играчите да трябва да бъдат разделени в две отделни сметки. Следователно не е необходимо откриването на две отделни банкови сметки - една оперативна и една със средства на играчите.

 

Ако кандидатът притежава лиценз за хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава-членка на ЕС или на Конфедерация Швейцария, при някои задължителни условия за предоставяне на документация  за издаване на такова разрешение, кандидатът може да се счита за вече одобрен при процедурата по кандидатстване в България, без да се налага да представя конкретна документация.

 

Процесът по лицензиране отнема между 2-3 месеца, освен ако Комисията по хазарта не поиска допълнителни документи или информация в подкрепа на заявлението, като в този случай срокът за вземане на решение се удължава, докато не бъдат представяни такива документи. 

 

Всеки лицензиант трябва да има български представител, който е лице за контакт между лицензианта и Комисията по хазарта.

 

Лицензът за онлайн игри се издава за срок от 5 години. 

 

Технически изисквания

Игралният сървър и сървърът с базата данни на на заявителя може да се намира на територията на България или на територията на друга държава-членка на ЕС, или на територията на Конфедерация Швейцария.

 

Въпреки това, кандидатът трябва да има сървър-копие на територията на България, съдържащ информация за всички залози и печалби, направени на територията на България. Този сървър трябва да съдържа информация за едновременни игрални сесии, направените залози и платени печалби на всеки играч, която да послужи пред Националната агенция по приходите.

 

Софтуерът за хазарта, както и всяка нова версия на софтуера трябва да бъдат одобрени от Комисията за хазарта.

 

Финансови изисквания

Такса за кандидатстване

 • Спортни залози                                                     €20,000    
 • Казино и покер игри                                            €35,000
 • Лотарийни игри                                                    €20,000

 

Лицензионна такса (покриваща период от 5 години)

 • Спортни залози                                                     €20,000
 • Казино и покер игри                                            €35,000
 • Лотарийни игри                                                    €20,000

 

Игрален данък

 • Еднократна такса                                                   €50,000
 • 20% от брутната месечна печалба

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence